آثار مرتبط

معرفی کتاب؛ حقوق عمومی؛ دانش نظام ساز

◀️حقوق عمومی نه‌تنها یک دانش توصیفی، بلکه دانشی دستوری نیز هست این گزاره را شاید بتوان چکیده کتاب پیش رو دانست؛ گزاره‌ای که ریشه آن در نگاهی متفاوت به رشته حقوق عمومی به‌عنوان یکی از دانش‌های بین‌رشته‌ای است. چنین رویکردی به دانش حقوق عمومی آن را در مقام سازمان‌دهی اعمال قدرت در هرم اجتماعی قرار داده و از همین رو با رویکرد توصیفی پذیرفته‌شده حاکم در محافل علمی این رشته در داخل کشور ما در تعارض قرار می‌گیرد. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ نظریه ها و نظام های حقوقی

 

◀️نظریه حقوقی، حلقه مفقوده بسیاری از مباحث حقوقی در ادبیات علمی کشور است. در حقیقت تبیین «نظریه حقوقی» مؤلفه های آن به عنوان مهم ترین واسط میان مباحث بنیادی و کاربردی در علم حقوق است و امکان پژوهش نظام مند را درباره حقوق فراهم می سازد زیرا ملاک های خوبی را از موضوع و ماهیت حقوق فراهم می کند. از همین رو لازم است دانشجویان و پژوهشگران این عرصه عنایت ویژه ای به این بحث داشته باشند. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق

◀️توجه به ماهیت اجتماعی حقوق و رابطه متقابل میان حقوق و جامعه، از جمله مباحث اساسی است که در ادبیات علمی کشور کمتر بدان توجه شده است. نویسنده کتاب «مبانی رویکرد اجتماعی به حقوق» در پیشگفتار این اثر آورده است: نمی توان گفت که مطالعه علمی- اجتماعی درباره حقوق از چه زمانی آغاز شده ولی آشکار است که اندیشه‌هایی از زمان باستان تا کنون به پیدایش و گسترش این تفکر کمک کرده است مانند اندیشه‌های افلاطون در کتاب جمهوری، اندیشه‌هایی از قرن سیزدهم میلادی در آثار قدیس توماس آکویناس و به ویژه اندیشه‌هایی از قرن هجدهم میلادی در دیدگاههای منتسکیو، ولتر و روسو. با وجود این، فقط از نیمه دوم قرن نوزدهم است که محققان به بررسی سامانمند نقش حقوق در متن اجتماعی پرداختند. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ هستی شناسی اجتماعی

‍ ◀️کتاب «هستی شناسی اجتماعی»؛ در آمدی بر یک نظریه نو اثر سیدعلی سیدی‌فرد با مقدمه استاد محمدحسین ملک‌زاده است توسط نشر سدید، به اهتمام مرکز تحقیقات بسیج دانشگاه امام صادق(ع) منتشر شده است.

◀️این کتاب شامل ۴ فصل: بیان مسئله، روش پژوهش و معرفی مفاهیم اساسی، مسئله هستی شناسی امر اجتماعی در جهان اسلام، مسئله هستی شناسی امر اجتماعی در جهان غرب و بیان نظریه مختار است. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ نظریه های جهانی شدن و دین

◀️«نظریه های جهانی شدن و دین» کتابی است از «دکتر حسین کچویان» که به قرائت انتقادی نظریات جهانی شدن از منظر تئوری پردازان آن و جایگاه دین در این نظریه پردازی ها می پردازد.

◀️عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو هئیت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با مطالعهٔ انتقادی نظریات متفکرانی چون الوین تافلر، دیوید هاروی، فردریک جیمسون، امانوئل کاستلز، آنتونی گیدنز، فرانسیس فوکویاما، رابرتسون و بیر معتقد است که در این نظریات دین به عنوان مانع تصویر شده است و تلاش می شود که به حاشیه رانده شود. او نظام ارزشی این متفکران را دنیاگرایانه می خواند و بر این باور است که آن ها با اصل گرفتن تجدد از عهدهٔ فهم وعده های جهانی ادیان و درک اندیشه و توان جنبش های دینی و چرایی آن ها برنمی آیند. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ جهان های اجتماعی

◀️کتاب «جهان های اجتماعی» اثر حمید پارسانیا مشتمل بر سه بخش و هر بخش مرکب از 14 فصل است. بخش اول کنش و دانش اجتماعی، بخش دوم جهان های اجتماعی و بخش سوم شناخت اجتماعی می‌باشد. این کتاب نظم و چینش خاصی دارد. در این نظم با آن که مطالب بخش‌های سه گانه کتاب ، پیوسته و منسجم است هر فصل و قسمت آن به صورت مستقل نیز می تواند مورد مطالعه قرار گیرد.
◀️در این کتاب ابتدا کنش انسانی و اجتماعی و به تبع آنها علوم انسانی و علوم اجتماعی مبتنی بر بنیان‌های هستی شناختی و انسان شناختی حکمت اسلامی توصیف و تعریف می‌شود. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ اقتصاد جهادی

◀حوزه اقتصاد به دلیل پیوند ملموسی که با زندگی روزمره انسان‌ها دارد، از جایگاه ویژه‌ای در انظار عمومی برخوردار است. هر چند متأسفانه در سال‌های اخیر، اغلب دچار نگاه تقلیدگرایانه از اقتصاد متعارف برای حل مسائل خود بوده است، لکن به نظر می‌رسد پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب به الگویی جدید و بومی نیاز است که برآمده از آرمان‌ها و ارزش‌های ملت ایران اسلامی باشد. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ اقتصاد مقاومتی و دفاع مقدس

 

◀دفاع مقدس در عین مواجه با حقایق تلخ، در عین دست ‌و پنجه نرم کردن با مشکلات و محدودیت‌ها، در عین امتحان‌های سخت شب‌های عملیات، در عین اسارت‌ها و شکست‌ها و پیروزی‌ها، مملو از بارقه‌هایی است که از حقایقی پنهان برای جهانیان پرده برداشته و هیمنه خدشه‌ناپذیری گزاره‌های به‌ظاهر علمی دانشگاه‌های نظامی، فنی و علوم انسانی دنیا را فرو ریخته است. این نوع مواجهه با موانع پیش رو، یکی از درس‌های بزرگی است که از گنجینه دفاع مقدس می‌آموزیم (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ امام، مردم، اقتصاد

جلد اول؛ تبیین الگو و معیارهای اقتصاد مردم‌محور مبتنی بر اندیشه‌ی امام خمینی (ره)

جلد دوم؛ مستندات بیانات امام خمینی(ره) و برداشت‌های مبتنی بر آنها در راستای تبیین الگو و معیارهای اقتصاد مردم محور

 

◀انقلاب اسلامی ایران، علی‌رغم پیشرفت‌های شگرف در عرصه‌های مختلف، متأسفانه هنوز از مشکلات اقتصادی رنج می‌برد. به اعتراف صاحب‌نظران اقتصادی و اجتماعی، راهکار اساسی حل این مشکلات اجرای الگوی اقتصاد (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

 

این کتاب می‌کوشد ضمن #ترسیم_ابعاد_ساختار_و_اصول_اقتصاد_تعاونی؛ با بازسازی برخی ابعاد و اصول بر اساس مبانی اسلامی، آن را در #چارچوب_نظام_اقتصادی_اسلام معرفی کند. تحقیق با بازخوانی سطح مبانی، اهداف و اصول؛ به چشم‌اندازهایی عملگرا چون طراحی مدل‌های اجرایی #مبتنی_بر_فقه_و_مبانی_اسلامی می‌اندیشد و با عبور از سطوح نظری و خوانش انسان در آموزه‌های اسلام، تحقق اقتصادی عدالت‌گرا را فراروی خویش می‌نهد. (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ نظریه اسلامی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

برسی جایگاه اعمال سیاست تحریم های اقتصادی در مناسبات بین المللی

کتاب حاضر به شناسایی و معرفی قواعد و روابط اصلی نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد، به مثابه‌ی #رکن_اساسی_نظام_اقتصاد_اسلامی و #تطبیق_قواعد_و_معیارهای_عدالت_و_کارایی با آن اختصاص دارد.
#عناوین_کتاب بدین‌قرار است: تعاریف و ویژگی‌های عدالت؛ نظریه‌ی عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام؛ تعاریف کارایی، الزامات و پیامدهای آن؛ رابطه‌ی عدالت و کارایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ بررسی تطبیقی سازگاری معیارهای عدالت اقتصادی با نظام اقتصاد اسلامی؛ بررسی تطبیقی معیار کارایی با نظام اقتصاد اسلامی؛ و شرایط سازگاری و الگوهای رفتاری.”

معرفی کتاب؛ بانکداری اسلامی

این کتاب تلاش کرده است تا با #رویکردی_آموزشی، مهم‌ترین یافته‌های نظری و تجربی بانکداری و مالی اسلامی را در ایران و سایر کشورها مطالعه کند.
روند ارائه مطالب به این صورت است که در چهار فصل اول، #کلیاتی_از_بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی و نیز اصول و ضوابطی که لازم است در بانکداری منطبق با شریعت مورد توجه قرار گیرد، ارائه شده است. در فصل ۵، #نظریه_حرمت_ربا مطرح شده و دیدگاه‌های مختلف در توجیه بهره بانکی نقد گردیده است. فصول ۶، ۷ و ۸ به بررسی تجربه تأسیس و فعالیت بانک‌های اسلامی در ایران و سایر کشورها می‌پردازد. فصول ۹ تا ۱۴ به برخی از موضوعات جدید در #حوزه_بانکداری_اسلامی (مانند اعتبار در حساب جاری، کارت‌های اعتباری و استمهال) اختصاص (بیشتر…)

معرفی کتاب؛ اقتصاد ما

بی شک می توان کتاب «اقتصاد ما» را #اولین_اثر_مدون_و_مبنایی_در_زمینه_اقتصاد_اسلامی دانست.شهید سید محمدباقر صدر با تسلط وافر بر منابع دینی، در کتاب حاضر با ژرف اندیشی در علل و عقب ماندگی مسلمانان، مشکل را نه در ظواهر و روبناها، که در رویکرد «تقلیدی» در سطوح گوناگون اندیشه و عمل می داند.
(بیشتر…)