خانه / معرفی اساتید / آیت الله علی اکبر رشاد

آیت الله علی اکبر رشاد

ریاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی