خانه / ارسال طرح پژوهشی

ارسال طرح پژوهشی

بارگذاری طرح پژوهشی در سایت به منزله تایید نهایی آن نبوده و طرح ها می بایست مورد تایید هیئت داوران قرار گیرند.

پیگیری نتیجه طرح پژوهشی

برای پیگیری نتیجه بررسی طرح پژوهشی، کد پیگیری را وارد نمایید.

ارسال طرح پژوهشی

جهت ارسال طرح پژوهشی ابتدا فایل های ذیل را دیافت کرده و پس از تکمیل در سامانه بارگذاری نمایید.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
<script>