از وجوه انقلاب اسلامی، قیام در مقابل شبه مدرنیته

به گزارش روابط عمومی دوره علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، دکتر شهریار زرشناس در روز چهارم دوره حضور یافتند و با موضوع شبه مدرنیته و انقلاب اسلامی به تدریس پرداختند.

ایشان یکی از وجوه غیرقابل اغماض انقلاب اسلامی را قیام در مقابل شبه مدرنیته اعلام کردند و فرمودند: انقلاب توانست ساخت سیاسی شبه مدرنیته را نابود کند. اما در مورد ساخت اقتصادی و فرهنگی این اتفاق نیفتاد. در حالی که باید ساخت ماهیتی فرهنگ و اقتصاد شبه مدرنی که حاکم بود شکسته و دچار انقلاب می‌شد. در سایر حوزه‎ها نیز وضعیت همین است: آموزش و پرورش، نظام پزشکی، نظام اداری و… ما همه و همه، همان نظامات شبه مدرن قبل از انقلاب هست و فقط گاهی ظواهر آن ترمیم شده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ادامه افزود: حال که این چنین است ما باید تئوری‎های لازم را در این راستا تولید کنیم، تا هر زمان عزمی در این زمینه شکل گرفت، تئوری‎های مناسب آن وجود داشته باشد. ایشان در ادامه با با تشریح تاریخچه ظهور و بروز مدرنیته و شبه مدرنیته در غرب به تبیین مراحل تبلیغ و تسری مدرنیته در جهان و به طور خاص ایران پرداختند.

دکتر زرشناس تصریح کردند: قدرت قاهره اجتماعی و سیاسی غرب باعث شد که در مدرن‎سازی کشورهایی چون ایران، چین و حتی ژاپن توفیق یابند؛ در غیر این صورت اگر ما صرفا به حال خود رها می‌شدیم، شاید به هیچ وجه به شکلی که امروز هستیم، مدرن نمی‎شدیم.

ایشان در پایان به نقد نئولیبرالیسم پرداختند و عمده مشکلات امروز جامعه و کشور ما را ناشی از زمانی دانستند که افرادی با این دیدگاه روی کار آمدند و این مشکلات تا امروز نیز ادامه دارد.