حجت الاسلام احمدعلی یوسفی

مدیر گروه اقتصاد پژوهشکده نظام های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی