علی رضاییان

رييس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهیدبهشتی

چهره ماندگار در رشته مدیریت (سال ۱۳۸۵) و استاد دانشگاه‌های تهران. ایشان دوره دکتری مدیریت در دانشگاه تهران و دوره دکترای حسابداری در دانشگاه تربیت مدرس را بنیان نهاد. وی درحال حاضر ریاست دانشکده مدیریت دانشگاه شهید بهشتی، رئیس گروه بازرگانی دانشگاه امام صادق و مسئول گروه مدیریت سازمان سمت می‌باشد.