خانه / آثار مرتبط / معرفی کتاب؛ نظریه ها و نظام های حقوقی

معرفی کتاب؛ نظریه ها و نظام های حقوقی

 

◀️نظریه حقوقی، حلقه مفقوده بسیاری از مباحث حقوقی در ادبیات علمی کشور است. در حقیقت تبیین «نظریه حقوقی» مؤلفه های آن به عنوان مهم ترین واسط میان مباحث بنیادی و کاربردی در علم حقوق است و امکان پژوهش نظام مند را درباره حقوق فراهم می سازد زیرا ملاک های خوبی را از موضوع و ماهیت حقوق فراهم می کند. از همین رو لازم است دانشجویان و پژوهشگران این عرصه عنایت ویژه ای به این بحث داشته باشند.

◀️کتاب «نظریه و نظام های حقوقی» به صورت فشرده و با روشی آموزشی به معرفی نظریه های حقوقی و مهم ترین نظام های حقوقی رایج می پردازد و به صورتی گذرا به مقایسه نظام های رایج با نظام حقوقی اسلامی می پردازد. مکاتب و نظریات بسیاری درباره مبانی و منابع حقوق وجود دارد که در این کتاب تلاش شده است با معرفی اندیشمندان محوری هر یک، تصویری اجمالی برای مخاطب ترسیم نماید.