علوم تربیتی دینی نباید التقاطی باشد

به گزارش روابط عمومی دوره آموزش پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر صادق‎زاده در روز سوم دوره در حوزه رشته تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی حضور یافتند و به بیان رویکردهای علوم تربیتی، مبانی و نقد هر یک از آنها پرداختند و در نهایت به دیدگاه خود پرداختند.

(بیشتر…)

تولید روانشناسی اسلامی با تئوریزه کردن مؤیدات قرآنی و روایی

به گزارش روابط دوره علمی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر پسندیده در روز سوم دوره در حوزه رشته‎ی تخصصی روانشناسی و علوم تربیتی حضور یافتند و در موضوع تولید روانشناسی اسلامی به ارائه مباحث خود پرداختند.

(بیشتر…)

دوره مفتاح، حرکتی مفید است که می‎تواند گامی به جلو بردارد

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، حضرت آیت‎الله اعرافی در روز چهارم دوره حاضر شدند و به سخنرانی پرداختند. ایشان در ابتدای جلسه خطاب به مسئولان و دست‎اندرکاران فرمودند: بنده به عنوان طلبه‎ای در حوزه و مسئولی در حوزه، این تلاش و سعی بلیغ و بی‎نظیر شما را می‎ستایم و ارج می‎نهم. ایشان هم‎چنین به دانشجویان و طلاب مخاطب دوره مخصوصا مخاطبینی که از شهرها و سایر بلاد اسلامی حضور داشتند، خوشامد گفتند.

(بیشتر…)

فلسفه حق و حقوق

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر نبویان در جلسه روز سوم حوزه رشته تخصصی حقوق با موضوع «فلسفه حق» ابتدا به بیان مقدماتی از قبیل ضروت طرح و بحث از فلسفه حق، تاریخچه آن و حوزه‎هایی دانشی که این بحث در آنها اثر عملی و دانشی دارد اختصاص دادند.

(بیشتر…)

لوازم انسان شناسی فلسفی در علوم اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، جناب آقای حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر سوزنچی در روز سوم دوره در حوزه رشته‎ی تخصصی جامعه و فرهنگ حاضر شدند و موضوع لوازم انسان شناسی فلسفی در علوم اجتماعی را ارائه نمودند.

(بیشتر…)

حضور آیت‎الله‎ اعرافی در دوره مفتاح

حضرت آیت‎الله‎العظمی علیرضا اعرافی رییس حوزه علمیه سراسر کشور و رییس جامه‎المصطفی‎العالمیه ساعت 17:30 در دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح واقع در مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمه‎الله‎علیه قم به سخنرانی خواهند پرداخت.

(بیشتر…)

منطق علوم اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، جناب آقای دکتر سیدی‎فرد در روز سوم دوره در حوزه رشته‎ی تخصصی جامعه و فرهنگ حاضر شدند و موضوع منطق علوم اجتماعی را ارائه نمودند. منظور از واژه «منطق» در عنوان بحث، «روش و بحث‎های کلی و مبنایی روش» است.

(بیشتر…)

نسبت نظریه قدرت و نظریه دولت در حکومت اسلامی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، دکتر فتح‎اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی در جلسه روز سه‎شنبه با عنوان «نسبت نظریه قدرت و نظریه دولت در حکومت اسلامی» با بحث از اهمیت باور و اعتقاد مردم به قوانین اساسی بیان داشتند قدرت مادی که با زور اسلحه و ثروت به دست می آید باید به قدرت معنوی تبدیل گردد و این اعتقاد و باور و احترام مردم به تعهد موجود میان حاکم و مردم قدرت می بخشد.

(بیشتر…)

نظریه و نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه و آثار شهید صدر

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، جناب آقای علی ربیع زاده، دبیر علمی حوزه رشته حقوق درباره «نظریه و نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه و آثار شهید صدر ره» به ارائه علمی پرداختند. ایشان در این راستا مباحث خود را به سه قسمت «تعریف حقوق و نظام حقوقی»، «روش دستیابی به نظریه و نظام حقوقی مطلوب» و «ارائه نظریه و نظام حقوقی مبتنی بر اندیشه شهید صدر ره» تقسیم نمودند. پس از آن اجزای هر یک از این مباحث به صورت کلی ارائه گردید.

(بیشتر…)

طبقه‎بندی علوم و معارف بشری با رویکرد اسلامی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، حجت‎الاسلام و المسلمین ملک‎زاده در روز دوم دوره حضور پیدا کردند و با موضوع طبقه‎بندی علوم و معارف بشری با رویکرد اسلامی به ایراد سخنرانی پرداختند.

(بیشتر…)