تاريخ

ضرورت «فقه حکومتی» از منظر فلسفه تاریخ

حجت الاسلام یحیی عبداللهی: در عصر حاضر اداره و مدیریت اجتماعی، بیش از همه از طریق «ساختارها و نظامات اجتماعی» صورت می‌پذیرد که می‌توان آن‌ها را موضوعاتی نوپدید دانست که می‌بایست آن را از دین استنباط نمود، چراکه در غیر اینصورت، جامعه با کاربست الگوها و نظام‌های اجتماعی برگرفته از ...

ادامه مطلب »