خانه / عرصه فرهنگ و تربیت / جامعه و فرهنگ

جامعه و فرهنگ

ناپوششی در جامعه دینی ضدارزش و ملازم با کنش‌های منفی است

حجت الاسلام مهدوی‌زادگان: ناپوششی بر هم زننده نظم و آسایش اجتماعی و تهدیدکننده است و نگرانی اجتماعی تولید می کند. ناپوششی در جامعه دینی ضدارزش است و ملازم با کنش های منفی بزهکاری و جرم های دیگر است.

ادامه مطلب »

علوم انسانی مدرن به مثابه بستری برای تهاجم فرهنگی نئولیبرالیسم علیه انقلاب است

شهریار زرشناس: علوم انسانی مدرن در سی سال بعد از انقلاب، یکی از بسترهای تهاجم فرهنگی نئولیبرالیسم علیه انقلاب بوده‌ است و تدریسِ صرفِ علوم انسانی، بدون نگاه منتقدانه، به معنای این است که مستقیماً دانشجو و مخاطب این علوم را در اختیار ایدئولوژی نئولیبرالیسم قرار دهیم.

ادامه مطلب »

مدیریت فرهنگ به معنای مدیریت شاکله جامعه است

فرزاد جهان‌بین: همه بحث بنده این است که ما نمی‌توانیم و نباید در جزئیات زندگی مردم دخالت کنیم. فرهنگ یعنی شاکله و ما باید شاکله را درست کنیم، شاکله که درست شد، رفتار هم درست می‌شود. شاکله را چگونه باید درست کرد؟ یکی این‌که باید فضا ایجاد کنیم. دوم از طریق ...

ادامه مطلب »

تعیین نسبت دین و فرهنگ منوط به تبیین چیستی فرهنگ است

حجت الاسلام والمسلمین علیرضا پیروزمند: سخن گفتن از دین در کنار فرهنگ یکی از اشتباهاتی است که در ادبیات جامعه شناسی موجود، ما را در این ورطه انداخته است.

ادامه مطلب »