خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی

مبانی علوم انسانی اسلامی

رابطه مستقیم نظارت با کارآمدی فقه حکومتی/ فقه را حکومتی بدانیم یا حکومت را فقهی اداره کنیم؟

در دوران طاغوت مسائل جامعه اسلامی بر مبنای آتش به اختیار بود، هر کسی می‌خواست طبق قواعد اسلام زندگی می‌کرد، برخی دیگر بر اساس قواعدی دیگر، متدین‌ها با احکام دین انس پیدا می‌کردند، در حال حاضر نیز عده زیادی از بازاری‌ها به همان شکل عمل می‌کنند.

ادامه مطلب »

بنیادی‌ترین اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی ایران/ انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی؟

اصلی‌ترین چالش ما فقط می‌تواند از موضع نقطۀ قوت بیاید. دنیاگرایی و تن به نظم موجودِ جهان دادن و آن را بدیهی، عقلی و ناگزیر نمایاندن، خطر اساسی برای انقلاب است.

ادامه مطلب »

فلسفه اسلامی می‌تواند پیش‌فرض‌های دانش سیاسی را فراهم کند/شهید مطهری با حکمت متعالیه توانست مارکسیسم را نقد کند

اگر امروز بخشی از وظایف کلام را فلسفه به دوش می‌کشد به‌خاطر این است که کلام رنجور است. هر وقت این دانش قوی شد، نیازی ندارد که به‌خودش زحمت دهد و این مبانی را که کلامی تلقی می‌شود، برعهده بگیرد. بنابراین باید با دانش‌های اسلامی طوری برخورد کنیم که در ...

ادامه مطلب »

گذار استکمالی از انترناسیونالیسم اسلامی به نظریه ایران اسلامی

ایران در بین الملل اسلامی حضور عمیق و فعال داشته ولی این حضور با حفظ هویت شیعی و رهبری ستادی و مرکزی سرزمینی (و نه قومی)  ایران بوده و با نوعی دست برتر در همه زمینه ها همراه خواهد بود.

ادامه مطلب »

بومی‌سازی علوم انسانی دستخوش بازی‌های سیاسی شد/ بدون بومی‌سازی، علوم انسانی نداریم

علوم انسانی حتما باید بومی باشد، در غیر این صورت علوم انسانی نیست. منتهی این بومی سازی و بومی‌گرایی دستخوش بازی‌های سیاسی و جناحی و برخوردهای سطحی قرارگرفته و خیلی با احتیاط باید در مورد آن صحبت کرد.

ادامه مطلب »