خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی (برگه 31)

مبانی علوم انسانی اسلامی

طبقه بندی علوم بر تحول علوم بشری تاثیرگذار است

حجت الاسلام والمسلمین دکتر خسروپناه: یکی از مهمترین مباحث تأثیرگذار بر تحول علوم بشری، بحث از طبقه‌بندی علوم است که با معیارهای مختلفی از آن سخن گفته‌ شده است. 

ادامه مطلب »

خانواده و نقشه جامع مدیریت اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین دکتر نقی پورفر: خانواده، سازمان اصیل و پایدار اجتماعی است و تمام ویژگی‌هایی که برای یک سازمان در علم مدیریت مطرح می‌شود، به نحو اعلا و اکمل در خانواده جاری است.

ادامه مطلب »

مراحل پنج گانه بحث پیرامون «مبانی فقه حکومتی»

آیت الله میرباقری: فقه حکومتی از یک سلسله بنیان‌ها و زیربناها آغاز گردیده است؛ فهرست اجمالی و مراحل آن بدین شرح می‌باشد:

ادامه مطلب »

تحقق علم دینی برنامه‌ریزی تعلیم وتربیتی نسبتاً درازمدت طلب می‌کند

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین سوزنچی: راهکار تحقق علم دینی بیش از آنکه برنامه پژوهشی ناظر به محتوا باشد برنامه‌ریزی تعلیم و تربیتی نسبتاً درازمدت طلب می‌کند.

ادامه مطلب »

جامعۀ اسلامی به مثابۀ عنصری از عناصر نظام‌سازی فقهی

آیت‌الله عباس کعبی: یکی از بسترهای تحقق نظام‌سازی فقهی، جامعه‌سازی اسلامی است که دارای محتوا و ساختارهایی است که این ساختارها در فقه شامل مسجد، خانواده، نهاد تعلیم و تربیت، رسانه و اداره است.

ادامه مطلب »

علم کلام از مبانی تولید علوم انسانی اسلامی است

حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار: علم کلام از مبانی تولید علوم انسانی اسلامی است. رعایت نکردن مرزهای دانش و ورود فلسفه به محدوده علم کلام نادرست بوده است. 

ادامه مطلب »

سقف علوم انسانی غربی کوتاه است/ شیوه ایجاد نظام طبقه بندی در علوم

حجت الاسلام والمسلمین احمدحسین شریفی: علوم انسانی اسلامی به معنای نفی علوم انسانی غربی نیست، بلکه به معنای کامل کردن آن است.

ادامه مطلب »

علم یک فرایند است نه اتفاقی آنی/نظریه پیوندی در باب علم دینی

حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا قائمی‌نیا: بر اساس نظریه پیوندی، علم دینی از پیوند معرفتی علم به زمینه دین حاصل می‌آید.

ادامه مطلب »

تأملاتی از زاویه فلسفه علم درباب شکل گیری علوم انسانی اسلامی

حجت الاسلام والمسلمین رضا غلامی: دایره فهم و نوع نگاه علوم انسانیِ اسلامی به پدیده‌های انسانی و اجتماعی، مستلزم درک عمیق فلسفه علوم انسانیِ اسلامی است.

ادامه مطلب »

علوم انسانی غربی توان هدایت گرایش‎های انسان به سوی خیر را ندارد

حجت الاسلام والمسلمین محمود رجبی: علوم انسانی غربی چون بر مجموعه‌ای از مبانی نادرست در حوزه انسان‌شناسی استوار است، گرایش‌های متعالی انسان را آن طور که باید در نظر نمی‌گیرد.

ادامه مطلب »