خانه / معرفی اساتید / آیت الله اراکی

آیت الله اراکی

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۰۱2275
<script>