خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / لوازم انسان شناسی فلسفی در علوم اجتماعی

لوازم انسان شناسی فلسفی در علوم اجتماعی

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، جناب آقای حجت‎الاسلام و المسلمین دکتر سوزنچی در روز سوم دوره در حوزه رشته‎ی تخصصی جامعه و فرهنگ حاضر شدند و موضوع لوازم انسان شناسی فلسفی در علوم اجتماعی را ارائه نمودند.

حجت‎الاسلام سوزنچی فرمودند:  بحث لوازم انسان‎شناسی فلسفی در علوم اجتماعی در مورد پنج نکته در رابطه با مساله انسان‎شناسی و تقابل علم دینی با علم غربی بمعنی‎الاعم است. اتفاقا چون در انسان‎شناسی به معنای Anthropology بهتر می‎توان انسان بما هو انسان از منظر غربی‎ها را درک کرد.

ایشان در ادامه افزودند: در این مقایسه به رویکرد‎هایی توجه داریم. اول آنکه وضع مطلوب در ترسیم وضع موجود تاثیرگذار است. به حدی که بررسی وضع مطلوب در ساحت‎های ارزشی و دانشی در شناخت وضع موجود تاثیر مستقیم دارند. این نکته محل نزاع اصلی ما و تفکر داروینیستی است. طبق قرآن (۲۶-۳۳ حجر) دلیل کرامت انسان و دستور سجده خداوند نه به خاطر «خلقت» که به خاطر منشأ «وجودی» است. ابلیس در حالی که از سجده ابا می‎کند، دلیل خود را خاکی بودن انسان می‎داند ولی روح الهی انسان را انکار می‎کند که این مشابه انکار علوم انسانی غربی نسبت به ساحت وجودی برتر انسان است. دوم آنکه در اندیشه داروین دو پرش وجود دارد و از تبیین تغییر «ماهوی» (نه کیفی) باز می‎ماند. یکی از این دو زبان است که امری به شدت فرهنگی است که اتفاقا متقن‎ترین دلیل برای ساحات وجودی برتر انسان نیز هست. سوم آنکه افق تحلیل واقعیت علاوه بر رفتار و معنی؛ «ایمان، کفر و نفاق» هم باشد. و در پایان ریشه تکثر جوامع دو عامل انحرافی و درست دارد. عامل درست تکثر (تکثر عرضی علاوه بر نظام طولی) مبتنی بر نژاد (قبایل) و زبان (شعوب) است.

لازم به ذکر است که دکتر سوزنچی در روز سوم دوره، در دو گروه تخصصی جامعه و فرهنگ و هم‎چنین تاریخ و علوم تمدن حضور یافتند.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۰۶1765
<script>