خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / چارچوب رشته‎ی حقوق

چارچوب رشته‎ی حقوق

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه دوره آموزشی پژوهشی علوم انسانی اسلامی مفتاح، دکتر احمد مومنی راد در روز چهارم دوره در حوزه رشته‎ی تخصصی حقوق حاضر شده و پیرامون چارچوب رشته حقوق نکات خود را بیان کرد.


دکتر مؤمنی راد، عضو هیات علمی و استاد حقوق بشر و بین الملل دانشگاه تهران بعد از ظهر دوشنبه ششم شهریور ماه درباره « پژوهش در حقوق بشر با رهیافت کاربردی و مسأله محور» به ارائه علمی پرداختند. ایشان در این موضوع پس از ذکر اهمیت بسیار موضوع حقوق بشر برای نظام ایران با اشاره به اهمیت شناخت جامع موضوع حقوق بشر در حل مسائل آن، به بیان برخی از مبانی و مسائل حقوق بشر در اسلام و غرب پرداختند و افزودند مشکل اصلی ما در حقوق بشر ضعف در عمل و اجرای حقوق بشر است.
عضو هیأت علمی دانشگاه تهران در ادامه با ذکر برخی از مهمترین مسائل مشترک و نیز موارد افتراق حقوق بشر میان اسلام و غرب در اعلامیه جهانی حقوق بشر به برخی از مهمترین نهادهای حقوق بشر در جامعه بین المللی اشاره کردند. همچنین ایشان عمده کار علمی در حوزه حقوق بشر را در معرفی و تبلیغ اندیشه شیعه در حقوق بشر دانستند و گفتند که در دنیا همه مشتاق شناخت نظر و اندیشه اسلامی هستند. این در حالی است که تصویری که از اسلام منعکس می شود متأسفانه اندیشه های خلاف واقع است و از اندیشه شیعه در دنیا مهجور واقع شده است.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۰۸1805
<script>