خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / ابعاد فقهی و حقوقی نظام سازی اسلامی

ابعاد فقهی و حقوقی نظام سازی اسلامی

Print This Post

به گزارش روابط عمومی دوره آموزشی پژوهشی مفتاح، در روز پنجم دوره، آیت الله عباس کعبی در جمع مخاطبین حوزه رشته تخصصی حقوق حضور یافتند و درباره « ابعاد فقهی و حقوقی نظام سازی اسلامی» به ارائه علمی پرداختند.

 

عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانات خود ابتدا با تعریف فقه نظام ساز به «دانش کشف، دستیابی و تولید قوانین و مقررات الهی در قلمرو های گوناگون زندگی جهت اجرای دین و تحقق حیات طیبه انسانی و رشد و کمال و تعالی مادی و معنوی و دنیوی و اخروی انسان» مباحث خود را آغاز کرد. ایشان در ادامه نتیجه و محصول چنین دانشی را ساخت تمدن و پیشرفت و عدالت و قرب الهی در ساحت فرد و جامعه دانستند. سپس با شرح هر یک از قسمت‎های تعریف، مقصود خویش را از دانش فقه نظام‎ساز شفاف ساختند.

ایشان در ادامه به ساحتی که فقه در آن ورود می‎کند پرداختند و بیان کردند: دانش فقه به رابطه انسان با خود، رابطه انسان با خدا، انسان با طبیعت، انسانها با یکدیگر،  دولت با اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی (عمومی یا خصوصی) و یا دولت‎ها با یکدیگر نظام می‎بخشد. ایشان در ادامه افزودند که البته منظور از این دانش، فقه مطلوب و نظام‎ساز است و نه فقه استنباط کنونی. در چنین فقهی باید گفت که هیچ واقعه‎ای خالی از حکم شرعی نیست. زیرا اصل جامعیت، جهانی بودن و فراگیر بودن دین، این اقتضا را دارد که برای هر مسئله‎ای پاسخ داشته باشد.

آیت الله کعبی تنها راه و روش صحیح در مسیر نظام‎سازی دینی را اجتهاد معرفی کردند. ایشان در ادامه به مهم‎ترین مسائل این روش از جمله «لزوم تعیین فتوای معیار و مصداق آن»، «نحوه تعیین ثابتات از متغیرات»، «نقش احکام حکومتی و مصالح نوعیه در نظام سازی» و سایر موارد پرداختند.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/101814