خانه / اخبار /

گزارشی از پنجمین همایش ملی «اعجاز قرآن کریم»؛

واگرایی ساحت آیات قرآن از ساحات علوم تجربی/ قرآن همانند ریاضی ساختاری دقیق دارد

گزارشی از پنجمین همایش ملی «اعجاز قرآن کریم»؛

واگرایی ساحت آیات قرآن از ساحات علوم تجربی/ قرآن همانند ریاضی ساختاری دقیق دارد

قرآن مطالب اعجاز انگیز فراوانی دارد که مردم با خواندن آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند. از این‌رو دشمنان اسلام تلاش می‌کنند با مطرح کردن شبهاتی جلوی تأثیر قرآن را بگیرند. بخش مهمی از این شبهات به اعجاز قرآن اختصاص دارد. زیرا دشمنان می‌خواهند تقابل علوم تجربی با قرآن را نشان داده و بدین طریق مردم را از اسلام و قرآن دور سازند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم به همت انجمن علمی‌اعجاز قرآن ایران و با همکاری پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی روز گذشته ۱۰ مهرماه در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این همایش که شاهد همکاری نهادها و سازمان‌های مختلفی همانند دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، جامعه المصطفی(ص) العالمیه، مؤسسه تبیان و… بودیم، محورهایی همانند «مباحث نظری اعجاز قرآن»، «اعجاز علمی قرآن»، «اعجاز زبانی قرآن»، «سیستم‌های قرآن» و «قرآن کاوی رایانشی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این گزارش می‌افزاید؛ فرزانه روحانی مشهدی به عنوان رئیس همایش و غلامرضا حسن‌زاده، مصطفی برهانی و علی یزدیان ورجانی نیز به ترتیب به عنوان دبیر کمیته علمی، دبیر کمیته اجرایی و دبیر کمیته روابط عمومی به ایراد سخن پرداختند.

همایش اعجاز قرآن کریم شامل بخش‌های مختلفی همانند مراسم افتتاحیه، مراسم اختتامیه، برگزاری پنل‌های تخصصی، تقدیر از مقالات برتر و همچنین ارائه پوستر بود.

روحانی مشهدی، استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی در مراسم افتتاحیه از ارسال ۱۶۶ عنوان مقاله به این همایش خبر داد و اظهار کرد: پس از داوری و جمع بندی ۱۴ مقاله انتخاب شد که در سخنرانی‌ها ارائه می‌شود. ۴۹ مقاله به شکل پوستر انتخاب شدند و ۱۰۳ مقاله نیز مورد تأیید قرار نگرفتند.

مصطفی برهانی، استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی در پنل تخصصی به بررسی «اعجاز علمی قرآن در امنیت اطلاعات؛ سیستم تشخیص نفوذ و سامانه واکنش سریع» پرداخت و اظهار کرد: اشارات علمی آیات قرآن کریم با توجه به زمان و نحوه نزول آن، اخبار غیبی و اعجاز این کتاب آسمانی محسوب می‌شود.

وی افزود: از آنجا که مقوله امنیت اطلاعات مخصوصاً در زمینه سیستم تشخیص نفوذ و دیواره‌های آتش از ابداعات دهه‌های اخیر علوم بشری محسوب می‌گردد. بیان دقیق آن‌ها در متن قرآن کریم از منظر تاریخی بدون مشابه، بدیع و معجزه آسا است.

برهانی در ادامه به بیان رابطه موضوع استراق سمع بیان شده در آیات قرآن و تطبیق آن با روش‌های نوین امنیت اطلاعات پرداخت و خاطرنشان کرد: با عنایت به آیه ۸۲ سوره هود می‌توان برداشت نمود که مراد از شهاب سنگ در آیه ۱۸ سوره حجر و آیه ۱۰ سوره صافات می‌تواند شهاب سنگ نباشد و این امر به جز رفع برخی شبهات وارد شده، راهگشای تفسیر دقیق‌تر قرآن کریم و درک معنای مترقی از آن خواهد بود.

فاطمه سادات حسینی، کارشناسی ارشد ریاضی دانشگاه شیراز به عنوان دیگر ارائه کننده مقاله موضوع «شیوه تقسیم ارث در قرآن» را تشریح و بیان کرد: قرآن کریم همچون ساختارهای ریاضی، ساختاری دقیق دارد.

وی افزود: با بررسی آیات و بیان نظریات رایج شیعه و سنی درباره شیوه تقسیم ارث، مشخص می‌شود که این شیوه تقسیم ارث از قرآن استخراج نشده است و این در تناقض آشکار با اصل اول پذیرفته شده است.

حسینی عنوان کرد: اعداد بیان شده در آیات مربوط به ارث، آن چنان که در نظریات رایج شیعه و سنی آمده، در صدد بیان مقدار سهم هر فرد نیست؛ بلکه روش بیان شده برای تقسیم ارث در قرآن روش تسهیم به نسبت است و اعداد بیان شده در آیات نسبت سهم هر فرد را مشخص نموده است.

زهرا محققیان، استادیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در ارائه مقاله «مشابهات لفظی قرآن کریم و چالش‌های اعجازین آن‌ها» نیز تأکید کرد: خوانش قرآن کریم به عنوان تنها متن ادبی بر جای مانده از صدر اسلام و شیوه استنباط و دریافت مفاهیم آن همواره یکی از چالش‌های مهم در میان اندیشمندان و قرآن پژوهان مختلف بوده است؛ چرا که با دور شدن از فضای نزول این کتاب فهم آن دچار ابهامات بسیاری گردیده و اختلافات متعددی در میان قرآن پژوهان ایجاد شده است.

وی ادامه داد: در این میان آیات مشابه در قرآن کریم همواره مرکز ثقل بسیاری از مجادلات بوده و در طول تاریخ تا به امروز، خوانش‌های متفاوتی را از خویش به همراه داشته است. در این بین یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین این خوانش‌ها فهم اعجازگونه از این آیات است که طرفداران آن، تفاوت میان این آیات را ضرورتاً معنادار تلقی می‌کنند و سپس در پی تبیین علت این اختلاف می‌کوشند تا اعجاز بیانی قرآن کریم را اثبات نمایند.

فرزانه تاج آبادی، استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی در ارائه مقاله «باهمآیی اسماء الحسنی در قرآن کریم با رویکرد زبان شناختی» نیز بیان داشت: با هم آیی یا همنشینی عناصر زبانی یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هر زبان است.

وی افزود: باهم آیی عبارت است از وقوع دو یا چند واژه در کنار هم یا با فاصله کوتاهی از هم درون یک پیکره زبانی که از بسامد بالایی برخوردار بوده به گونه‌ای که نتوان این وقوع را تصادفی دانست.

تاج آبادی تصریح کرد: اهمیت بررسی باهم آیی در آن است که به نظام واژگانی شکل داده و رابطه معنایی واژگان را به تصویر می‌کشد. به بیان دیگر باهم آیی یکی از عوامل انسجام متن محسوب می‌شود.

وی افزود: ضرورت بررسی باهم آیی واژگان در قرآن تعیین سبک و ساختار انتقال پیام، بررسی تأثیر سیاق در واژه‌ها، نشان دادن دقت قرآن در واژه یابی و مسائلی از این دست است.

«بررسی شبهات اعجاز علمی قرآن در حیطه انسان شناسی» مقاله دیگری بود که توسط اعظم مهرابی کوشکی، طلبه سطح ۴ حوزه ارائه شد.

وی خاطرنشان ساخت: قرآن کریم کتاب مقدس است که از طرف خدای متعال برای هدایت انسان نازل شده است. این کتاب مطالب اعجازانگیز فراوانی دارد که مردم با خواندن آن تحت تأثیر قرار می‌گیرند. از همین رو دشمنان اسلام تلاش می‌کنند با مطرح کردن شبهاتی جلوی تأثیر قرآن را بگیرند.

مهرابی یادآور شد: بخش مهمی از این شبهات به اعجاز قرآن اختصاص دارد. زیرا دشمنان می‌خواهند تقابل علوم تجربی با قرآن را نشان داده و بدین طریق مردم را از اسلام و قرآن دور سازند.

زهرا اخوان صراف، مدرس حوزه و دانشگاه نیز مقاله‌ای تحت عنوان «واگرایی ساحت آیات قرآن از ساحات علوم تجربی» را ارائه داد و گفت: مطالعات قرآن پژوهی در رابطه قرآن با علوم تجربی دو دسته محصول ایجابی و سلبی دارد. دسته اول به اعجاز علمی قرآن مربوط است. تئوری اعجاز علمی قرآن تاکنون با تقریرهای بسیار متنوع ارائه شده و مبانی علمی و فلسفی مدرن، ظرفیت تقریرهای جدیدتری را هم فراهم می‌آورد.

وی ادامه داد: هسته مرکزی همه این بیان‌ها اشتمال قرآن بر مطالبی است که علم تجربی در روند رشد و تطور خود به آن رسیده یا در آینده به آن خواهد رسید. پس قرآن – هر چند به طور تراوشی و بدون نظارت ذات – دستاوردهای این دانش‌ها را پیشگویی کرده یا این که توسط این دانش‌ها تأیید می‌شود.

این استاد حوزه و دانشگاه اذعان کرد: دسته دوم به تعارضات میان مطالب قرآنی با آورده‌های علوم تجربی یا چالش‌های قرآن و علم مربوط است. مطالب موجود در این دسته نیز با همه اختلاف سطح و تنوع دیدگاه‌ها بر محور وجود گزاره‌های خلاف علم در این کتاب استوار است.

انتهای پیام/

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۱۱13233

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند

*

*

<script>