خانه / مبانی علوم انسانی اسلامی / برای پیدا کردن هویت باید بین هنر و فرهنگ ما ارتباط محکمی ایجاد شود

برای پیدا کردن هویت باید بین هنر و فرهنگ ما ارتباط محکمی ایجاد شود

اصغر فهیمی‌فر، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس: اگر بخواهیم هویت پیدا کنیم یا ضریب حضور هویت ملی و اسلامی در هنر را بالا ببریم، باید بین فرم های هنر اسلامی و هنر ایرانی با مبانی اندیشه ای و فرهنگ ارتباط محکمی ایجاد شود.

هنر معماری اسلامی هنری است که بر پایه دین گام بر می دارد و مبانی اسلامی در ژرفای آن وجود دارد. این هنر از گذشته های دور قدمت و اصالت زیادی داشته و غنای آن تا به امروز هم رسیده است. اما با وجود احاطه و سیطره فرهنگ و هنر غربی در معماری امروز کشورهای مسلمان، این هنر که ریشه در مبانی اسلامی دارد، تازگی خود را از دست داده است.

به همین دلیل امروزه هنرمندان مسلمان باید بر خود لازم بدانند تا از کمرنگ شدن هنر و معماری اسلامی در برابر هجمه هنر غربی که اصول آن با اصول اسلامی کاملا بیگانه است، جلوگیری کنند. جامعه اسلامی نیازمند هنر اسلامی است و نه هنر غربی. این اصلی است که شاید کمتر به آن توجه می شود اما ریشه در حیات جوامع اسلامی دارد. اصغر فهیمی فر دانشیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس است که با وی گفتگویی درباره وجود مبانی اسلامی در هنر و معماری اسلامی صورت گرفته است.

فهیمی‌فر درباره حضور علم دینی در حوزه هنر و معماری گفت: علم دینی مجموعه ای از گزاره های وحیانی یا تفسیر و تاویل آن گزاره هاست که زیرساخت توانایی انسان در تصرف در هستی و در طبیعت را به ما می دهد. اگر ما علم دینی را به خوبی بفهمیم و به خوبی تبیین کنیم، می توانیم بر اساس آن الگوهایی را بیاییم که در طبیعت تصرف داشته باشیم.

وی افزود: تصرف در طبیعت را می توان شامل معماری و هنر و اقتصاد و .. دانست. هنری که توسط انسان به وجود آمده نتیجه نوعی تصرف انسان در طبیعت و در امتداد زیبایی و هستی است اما الگوهای این تصرف و ادعا، ریشه در مبانی فرهنگی ما یا همان علم دینی دارد. بنابراین علم دینی دالی است که به مدلول های ما در حوزه هنر منتهی می شود.

وی در پاسخ به این سوال که مبانی اسلامی چگونه در حوزه هنر و معماری مطرح می شود، بیان کرد: مبانی اسلامی در امتداد علم دینی است مثلا در اسلام آمده که اخلاق بنیاد است و برای جوامع انسانی معیار محسوب می شود. ارزش های معطوف به رفتار و عمل چون بعدی از انسان شناسی ماست و متخذ از دین و اسلام است وقتی بخواهد در هنر بازتاب پیدا کند، باید هنر ما مر اخلاقیات باشد و اگر مغایر با اخلاقیات باشد این جریان به انحراف رفته است همان طور که الان چنین مساله ای دیده می شود.

فهیمی‌فر بیان کرد: مبانی اسلام شامل مولفه هایی مانند احترام و عبادت و کمک و .. می شود. این مولفه ها زیرساخت هایی است که منجر به شکل دهی به ساختار و فرم و کالبد می شود و اینگونه است که رابطه بین اسلام و هنر اسلامی شکل می گیرد.

وی با اشاره به وضعیت فعلی هنر و معماری جامعه ایرانی گفت: ما انقطاع تاریخی از اواخر دوران صفویه تا دوران مشروطه را طی کردیم و بنیادهای فکری ما از جمله اسلام و علم دینی رابطه خود را با تلاش های ما در حوزه هنر ضعیف و منقطع کرده است. به همین دلیل آثاری که الان وجود دارند، پیوند وثیقی با آن الگوها ندارند. به طوری که مبانی و الگوهای زیبایی شناختی برای هنر ما تولید نمی کنند و یا ما به سراغ آنها نمی رویم. بنابراین به نوعی دچار گسست و فاصله فرهنگی شده ایم.

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس گفت: به صورت خودآگاه و ناخودآگاه این تصور در ذهن ما شکل گرفته که اگر بخواهیم هویت پیدا کنیم یا ضریب حضور هویت ملی و اسلامی در هنر را بالا ببریم، باید بین فرم های هنر اسلامی و هنر ایرانی با مبانی اندیشه ای و فرهنگ، ارتباط محکمی ایجاد شود.

فهیمی‌فر اضافه کرد: اکنون این ارتباط کم است اما به نظر می رسد هنرمندان در تلاش هستند که هویت ملی و اسلامی را بازتولید کنند و به صورت عملی به جریان عینی در آفرینش های هنری برسد.

فهیمی‌فر با اشاره به وجود هنر و معماری مدرن و غربی در فضاهای شهری و بازکردن جای هنر و معماری اسلامی گفت: الگوهای زیبایی شناختی هنر غربی، غیربومی و غیراسلامی و غیرایرانی است که امروز سیطره پیدا کرده و گفتمان غالب است و نتیجه حضور چند صدساله گذشته است.

وی در پایان گفت: باید به تدریج ارتباط با هنر و معماری اسلامی را پیدا کرد اما پیدا کردن آنها ساده نیست. آن میراث باید به خوبی بررسی و فهم شود و راه های تولید و ابداعات هنری بر اساس آن میراث شکل گیرد. اگر این اتفاق بیافتد به تدریج حیطه سیطره هنر غرب عقب می نشیند و هنر ایرانی رشد و نمو پیدا می کند.

منبع: طلیعه

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۳2947
<script>