کد خبر : 234113
لینک کوتاه : http://meftaah.com/news/234113

اخبار,جامعه و فرهنگ

سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه؛

نشست مواجهه سنت گرایان با مسائل فرهنگ معاصر برگزار می شود

نشست «مواجهه سنت گرایان با مسائل فرهنگ معاصر» در پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش پایگاه خبری – تحلیلی مفتاح، به همت پژوهشکده فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی و با همکاری گروه فلسفه علوم اجتماعی انجمن جامعه شناسی ایران، نشست «مواجهه سنت گرایان با مسائل فرهنگ معاصر» برگزار می شود.

در این نشست رضا داوری اردکانی، امیرمحمد گمینی، سیدمحمدتقی موحد ابطحی و مالک شجاعی جشوقانی سخنرانی می کنند.

نشست «مواجهه سنت گرایان با مسائل فرهنگ معاصر» سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ساعت ۹ صبح در سالن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی برگزار می شود.