خانه / آثار مرتبط / معرفی کتاب؛ نظریه اسلامی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

معرفی کتاب؛ نظریه اسلامی، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی

برسی جایگاه اعمال سیاست تحریم های اقتصادی در مناسبات بین المللی

کتاب حاضر به شناسایی و معرفی قواعد و روابط اصلی نظام اسلامی توزیع ثروت و درآمد، به مثابه‌ی #رکن_اساسی_نظام_اقتصاد_اسلامی و #تطبیق_قواعد_و_معیارهای_عدالت_و_کارایی با آن اختصاص دارد.
#عناوین_کتاب بدین‌قرار است: تعاریف و ویژگی‌های عدالت؛ نظریه‌ی عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام؛ تعاریف کارایی، الزامات و پیامدهای آن؛ رابطه‌ی عدالت و کارایی در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی؛ بررسی تطبیقی سازگاری معیارهای عدالت اقتصادی با نظام اقتصاد اسلامی؛ بررسی تطبیقی معیار کارایی با نظام اقتصاد اسلامی؛ و شرایط سازگاری و الگوهای رفتاری.”

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۴1468