خانه / آثار مرتبط / معرفی کتاب؛ اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

معرفی کتاب؛ اقتصاد تعاونی از منظر اسلام

 

این کتاب می‌کوشد ضمن #ترسیم_ابعاد_ساختار_و_اصول_اقتصاد_تعاونی؛ با بازسازی برخی ابعاد و اصول بر اساس مبانی اسلامی، آن را در #چارچوب_نظام_اقتصادی_اسلام معرفی کند. تحقیق با بازخوانی سطح مبانی، اهداف و اصول؛ به چشم‌اندازهایی عملگرا چون طراحی مدل‌های اجرایی #مبتنی_بر_فقه_و_مبانی_اسلامی می‌اندیشد و با عبور از سطوح نظری و خوانش انسان در آموزه‌های اسلام، تحقق اقتصادی عدالت‌گرا را فراروی خویش می‌نهد.

در فصل نخست این کتاب به مفهوم و سیر تحول اقتصاد تعاونی در جهان پرداخته شده و در ادامه اصول اقتصاد تعاونی مورد توجه قرار گرفته است. در فصل سوم اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی سرمایه‌دار به صورت تطبیقی بررسی شده است. فصل چهارم به بررسی تطبیقی اقتصاد تعاونی و نظام اقتصادی و در فصل پنجم به الگوهای اجرایی اقتصاد تعاونی پرداخته شده و نویسنده در فصل ششم جایگاه اقتصاد تعاونی نسبت به اقتصاد، بخش را مورد بررسی قرار داده است. همچنین آثار و پیامدهای اقتصادی تعاونی فصل پایانی این اثر را دربرمی‌گیرد.

لینک کوتاه خبر: http://meftaah.com/news/۲۴1471
<script>