خانه / دروس خارج / استاد سید منذر حکیم

استاد سید منذر حکیم

آیت الله حکیم/ فقه العفاف، جلسه اول؛

یازده گام رسیدن به فقه العفاف

عفاف به معنای عام موضوعات زیادی را در برمی گیرد مانند عفت زبان، عفت بطن و… باید مشخص شود مقصود ما از این درس مفهوم عام عفاف است یا تنها به یکی از شقوق آن مانند عفت جنسی می خواهیم بپردازیم؟

ادامه مطلب »

آیت الله حکیم/ نظام جامع خانواده در اسلام، جلسه اول؛

نظام جامع خانواده در اسلام

تحکیم و تعالی خانواده نیازمند قانون است ومجموعه این قوانین نظام را تشکیل می دهد و مجموعه قوانین ومقرراتی که خداوند برای تعالی و تحکیم خانواده قرار داده فقه نظام خانواده را تشکیل می دهد. در حقیقت ماهیت خانواده نظام می طلبد.

ادامه مطلب »
<script>