خانه / تقریرات دروس خارج / استاد سید منذر حکیم

استاد سید منذر حکیم

استاد حکیم/ جلسه اول؛

نظام جامع خانواده در اسلام

تحکیم وتعالی خانواده نیازمند قانون است ومجموعه این قوانین نظام را تشکیل می دهد و مجموعه قوانین ومقرراتی که خداوند برای تعالی و تحکیم خانواده قرار داده فقه نظام خانواده را تشکیل می دهد. در حقیقت ماهیت خانواده نظام می طلبد.

ادامه مطلب »