خانه / تقریرات دروس خارج / استاد علی فرحانی

استاد علی فرحانی

استاد فرحانی/ جلسه اول؛

جامعه و فرهنگ| روشی نوین در پاسخگویی به مسائل فرهنگی و اجتماعی

به نظر ما امام خمینی(ره) دستگاه استنباطی ای ارائه کرده است که هم صحیح است و هم منتج، ولی یکی از مشکلات ما در حوزه این است که امام و شاگردان امام را آدم های سیاسی می دانیم نه علمی. لذا به دنبال فهم دستگاه استنباطی آن ها نمی رویم.

ادامه مطلب »