خانه / آرشیو برچسب: آموزش و پژوهش

آرشیو برچسب: آموزش و پژوهش

حسین بابایی مجرد:

مشکل فضای علمی کشور عدم پیوند میان ساحت نظر و عمل است

عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: «عدم اتصال و پیوند» ساحت نظر و عمل در فضای علمی، وجود دارد و نظام آموزشی فارغ از نیازهای اجتماعی یکسره سر در گریبان ترجمه دارد.

ادامه مطلب »
<script>