خانه / آرشیو برچسب: اطاعت زوجه

آرشیو برچسب: اطاعت زوجه

در مدرسه عالی شهید مطهری واحد خواهران مشهد صورت گرفت؛

بررسی موضوع «اطاعت زوجه» از منظر فقه امامیه

ابراهیمی در بررسی موضوع «اطاعت زوجه» از منظر فقه امامیه، گفت: این موضوع را می‌توان براساس فتوا‌های چندگانه در شش بخش «دیدگاه وجوب اطاعت مطلق»، «دیدگاه وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «دیدگاه وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «دیدگاه وجوب اطاعت در استمتاع»، «تعیین حدود اطاعت بر ...

ادامه مطلب »
<script>