خانه / آرشیو برچسب: انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی

آرشیو برچسب: انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر، از جهانشمولی تا تنوع فرهنگی

در کرسی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر مطرح شد؛

آرمان انقلاب اسلامی؛ ارتقاء و حمایت از آزادی و حقوق انسان

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در کرسی علمی ترویجی انقلاب اسلامی و حقوق و آزادی‌های بشر گفت: برخی اندیشمندان اسلامی چون تنوع را معادل نسبیت و در نتیجه مغایر جهان شمولی اسلام دیده اند لذا از اساس با تنوع فرهنگی مخالفت کرده اند این در حالی است که گرچه نسبیت ...

ادامه مطلب »
<script>