خانه / آرشیو برچسب: جمیله علم الهدی

آرشیو برچسب: جمیله علم الهدی

علم الهدی:

برای بسط نظریه اعتباریات در علوم اجتماعی می‌توان از فلسفه‌های معاصر کمک گرفت

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در علوم اجتماعی و برای بسط نظریه اعتباریات در علوم اجتماعی می‌توانیم از فلسفه‌های معاصر کمک بگیریم و همچنین به بحث برهان‌های تجربی در این زمینه نیز توجه کنیم.

ادامه مطلب »

دکتر جمیله علم الهدی مطرح کرد؛

قرآن به زن و مرد نگاه زوجیتی دارد

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی گفت: خداوند زن و مرد را با نگاه جنسیتی و زوجیت آفریده است؛ اما این بدان معنا نیست که مانند غرب تمام نیازهای جنسیتی را در نیازهای جنسی فروکاهیم.

ادامه مطلب »
<script>