خانه / آرشیو برچسب: جُستارهای فقهی و اصولی

آرشیو برچسب: جُستارهای فقهی و اصولی

معرفی هفت مقاله علمی؛

فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به گام پانزدهم رسید

نوزدهمین شماره از فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای فقهی اصولی به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی ویژه تابستان ۹۸ منتشر شد.

ادامه مطلب »

معرفی شش مقاله علمی؛

فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به گام هشتم رسید

جدیدترین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «جُستارهای فقهی و اصولی» به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و مدیر مسئولی مجتبی الهی خراسانی و سردبیری حسین ناصری مقدم منتشر شد.

ادامه مطلب »
<script>