خانه / آرشیو برچسب: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

آرشیو برچسب: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی:

شماره ۱۹ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» منتشر شد

به همت دانشگاه علوم اسلامی رضوی:

شماره ۱۹ دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» منتشر شد بسته هستند

نوزدهمین شماره از دوفصلنامه علمی ــ پژوهشی «آموزه‌های فقه مدنی» به صاحب‌امتیازی دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدیرمسئولی دکتر سیدحسن وحدتی شبیری و سردبیری دکتر محمد امامی به زیور طبع آراسته شد.

ادامه مطلب »
<script>