خانه / آرشیو برچسب: دینانی

آرشیو برچسب: دینانی

عالم حجت موجه خداوند است/ همه عوالم جلوه های حق تعالی هستند

دکتر دینانی گفت: عالم وجه خداست، اگر مردم بدانند که عالم حجت موجه خداوند است آن وقت می دانند که در وجه حق زندگی می کنند، زندگی شان وجه است و آن وقت باید از وجه به ساحل وجه رفت این درس توحید است.

ادامه مطلب »
<script>