خانه / آرشیو برچسب: زن، جمعه و جماعت

آرشیو برچسب: زن، جمعه و جماعت

نوشتاری درباره «زن، جمعه و جماعت»؛

مبانی فقهی حضور زنان در نماز جماعت و جمعه/ حضور در نماز جمعه نه واجب است و نه حرام

علاسوند می نویسد: ادله وجوب نماز جمعه نسبت به چند دسته که یکی از آن ها جماعت نسوان است، ترخیص داده شده است. زیرا نماز جمعه در عهد حضور امام واجب تعیینی می شود و زنان از این وجوب معاف هستند، بنابراین بحث روایات ناظر به رفع الزام است نه ...

ادامه مطلب »
<script>