خانه / آرشیو برچسب: زیبایی شناسی در قرآن

آرشیو برچسب: زیبایی شناسی در قرآن

علی معتمدی در گفتگویی مطرح کرد:

زیبایی حقیقتی تعریف ناپذیر است/ تأثیر فلسفه مدرن بر آثار هنری

علی معتمدی گفت: زیبایی حقیقتی قابل ادراک اما تعریف ناپذیر است وگـستره آن عـالم طبیعـت و امور محسوس تا ماورای آن و امور معنوی را فرا می گیرد.

ادامه مطلب »
<script>