خانه / آرشیو برچسب: عرب صالحی

آرشیو برچسب: عرب صالحی

در کرسی ترویجی عنوان شد:

پذیرش ماهیت دیالکتیکی قرآن، لزوما به معنای تاریخمندی نیست

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن تبیین نظر معتقدان به تاریخمندی قرآن گفت: ماهیت وحی، دیالکتیکی نیست هرچند پذیرش ماهیت دیالکتیکی قرآن هم، لزوما به معنای تاریخمندی نیست.

ادامه مطلب »
<script>