خانه / آرشیو برچسب: علوم انسانی اسلامی (برگه 5)

آرشیو برچسب: علوم انسانی اسلامی

آیت‌الله غلامرضا فیاضی؛

بعضی از مسائل علوم انسانی را می‌توانیم از طریق فلسفه حل کنیم

رئیس هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی گفت: بعضی از مسائل علوم انسانی را می توانیم از طریق فلسفه حل کنیم اما همه موضوعات عقلی نیستند که از طریق فلسفه رفع شوند بعضی از مسائل نیازمند مراجعه به نقل هستند.

ادامه مطلب »

ابراهیم دادجو عنوان کرد:

مسیر بازسازی فلسفه اسلامی و استلزامات فلسفه علمی

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی به ارائه مقاله خود با موضوع «مسیر بازسازی فلسفه اسلامی و استلزامات فلسفه علمی» پرداخت.

ادامه مطلب »

رفیعی آتانی:

تفاوت‌ انسان‌ها باید با کمک علوم انسانی تبیین شود

استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: انسان‌ها متفاوت هستند و باید این تفاوت‌ها با کمک علوم انسانی تبیین شود. اگر ثبات و شباهت نبود قدرت تعمیم از علوم انسانی گرفته می‌شد.

ادامه مطلب »

مهدی عبداللهی در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی:

نقطه آغاز دست‌یابی به علوم انسانی بایسته، معرفت شناسی است

یک عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران مطرح کرد: مبانی فلسفی، نقطه آغاز دست‌یابی به علوم انسانی بایسته است و این مبانی باید از معرفت شناسی شروع شود.

ادامه مطلب »

رمضان علی‌تبار در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی:

غایت علوم انسانی اسلامی زمینه‌سازی برای تحقق جامعه متعالی است

یک عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی گفت: غایت و هدف علوم انسانی اسلامی، زمینه‌سازی برای تحقق انسان و جامعه متعالی است.

ادامه مطلب »

علی مصباح در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی:

اصل علیت در علوم انسانی با شبهات جدیدی روبرو شده است

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: برخی از نحله‌های فکری با وجود قبول اصل علیت در پدیده‌های طبیعی در خصوص جریان آن در پدیده های انسانی تردید کرده اند.

ادامه مطلب »

حجت الاسلام ترخان:

علم‌شدگی هر علمی تابع اعتبار و تصالح خبرگان و نخبگان آن فن است

حجت الاسلام ترخان گفت: علم‌شدگی هر علمی تابع اعتبار و تصالح خبرگان و نخبگان آن فن است پس تمایز میان دو علم اعتباری خواهد بود وبر این اساس باید مسئله طبقه‌بندی علوم را یک امر اعتباری دانست.

ادامه مطلب »

حجت الاسلام پارسانیا تشریح کرد؛

چرایی به حاشیه رفتن طبقه‌بندی سابق علوم و گرایش به طبقه‌بندی جدید

استاد دانشگاه تهران گفت: غلبه آمپریسم و حس‌گرایی و سلطه ماتریالیسم در قرن هجدهم، مهمترین دلیل به حاشیه رفتن طبقه‌بندی سابق علوم و گرایش به طبقه‌بندی جدید شد.

ادامه مطلب »

عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی:

مشکل روش‌شناسی علم جدید، حصر روش‌شناسی است/ معرفت‌شناسی موجود سکولار و مادی است

حجت الاسلام خاکی قراملکی گفت: مشکل روش شناسی علم جدید، حصر روش شناسی است؛ یعنی نمی توانند سایر متغیرهای دخالت کننده در فهم عالم را ببینند. مشکل جدی تر دیگر آنکه معرفت شناسی موجود به دلیل اینکه نمی تواند منابع دیگر را به کارگیرد، سکولار و مادی است.

ادامه مطلب »
<script>