خانه / آرشیو برچسب: علی مصباح یزدی

آرشیو برچسب: علی مصباح یزدی

سیدی فرد:

نظریه‌های اجتماعی دیالکتیکی محصول تأملات نظری و پژوهش‌های تجربی‌اند

سیدی فرد با اذعان به اینکه پژوهش حاضر ارائۀ یک روش‌شناسی بدیل با «قدرت تبیینی» بیشتر است، گفت: به نظر می‌رسد نظریه‌های اجتماعی و همچنین روش‌شناسی‌های گوناگون به صورت دیالکتیکی محصول تأملات نظری و پژوهش‌های تجربی هستند، چنانکه تاریخ تکوّن علوم اجتماعی به آن گواهی می‌دهد.

ادامه مطلب »

علی مصباح در نشست فلسفه اسلامی و علوم انسانی اسلامی:

اصل علیت در علوم انسانی با شبهات جدیدی روبرو شده است

دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: برخی از نحله‌های فکری با وجود قبول اصل علیت در پدیده‌های طبیعی در خصوص جریان آن در پدیده های انسانی تردید کرده اند.

ادامه مطلب »
<script>