خانه / آرشیو برچسب: فقه امامیه

آرشیو برچسب: فقه امامیه

در مدرسه عالی شهید مطهری واحد خواهران مشهد صورت گرفت؛

بررسی موضوع «اطاعت زوجه» از منظر فقه امامیه

ابراهیمی در بررسی موضوع «اطاعت زوجه» از منظر فقه امامیه، گفت: این موضوع را می‌توان براساس فتوا‌های چندگانه در شش بخش «دیدگاه وجوب اطاعت مطلق»، «دیدگاه وجوب اطاعت در موارد محصور در روایات»، «دیدگاه وجوب اطاعت در استمتاعات و خروج از منزل»، «دیدگاه وجوب اطاعت در استمتاع»، «تعیین حدود اطاعت بر ...

ادامه مطلب »

در گفتگویی عنوان شد؛

تلاش امام سجاد(ع) برای پیشروی جهان تشیع/ احیاگر فقه امامیه

استادیار گروه تاریخ و تمدن دانشگاه باقرالعلوم(ع) گفت: یکی از مهمترین اقدامات امام سجاد(ع) ارائه مفهوم دقیق امامت و کارکردهای علمی و آموزشی آن دربرابر شاخصه های غلط حاکم بر جامعه اسلامی بود.

ادامه مطلب »

یادداشت؛

امنیت سیاسی افراد از دیدگاه فقه امامیه

در مقاله ای تأکید شد که بـه لحـاظ اندیشـه، عقیده و بیان در حوزه امر سیاسی اصل اولی بر امنیت و آزادی کامل افراد است و آن هـا می توانند به هر شکل بیندیشند، عقیده یابند و عقیده خـویش را ابـراز نماینـد ولـی بـا توجه به ادله مربوط به «بغی»، ...

ادامه مطلب »
<script>