خانه / آرشیو برچسب: فقه تربیت

آرشیو برچسب: فقه تربیت

آیت الله اعرافی مطرح کرد؛

رابطه رفق و مدارا با اصل تدریج در تربیت دینی

آیت الله اعرافی گفت: وقتی یک عملی دارای شرایط زمانی و اقتضائات هست، این عمل خواه واجب یا مستحب در آن شرایط و زمان باید انجام بپذیرد، عمل خواه در حوزه تعلیم و تربیت و غیر حوزه تعلیم و تربیت، به اشکال و انحائی می‌تواند تحقق پیدا کند.

ادامه مطلب »
<script>