خانه / آرشیو برچسب: محمدحسین جمشیدی

آرشیو برچسب: محمدحسین جمشیدی

محمدحسین جمشیدی:

نظریه انقلاب شهید صدر؛ انقلاب باید ارادی و تشکیلاتی باشد

عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، با بیان اینکه انقلاب از دیدگاه شهید صدر «فـعل ارادی» است و باید با «اراده» و «کنش» موجودی صاحب‌اراده تحقق یابد، گفت: شهید صدر تشکیلات و تـحزب را برای بسیج مردم و تحقق انقلاب، ضروری می‌داند؛ چراکه شرایط و مقتضیات زمانی چنین امری را ...

ادامه مطلب »
<script>