خانه / آرشیو برچسب: محمدرضا تقوی

آرشیو برچسب: محمدرضا تقوی

یادداشتی از محمدرضا تقوی؛

تفاوت نگاه علوم انسانی اسلامی به تجربه با علوم انسانی رایج چیست؟

تجربه در دیدگاه دینی اعم از تجارب مادی و تجارب معنوی است. همان طور که واقعیت اعم از واقعیت مشهود و واقعیت غیب است.

ادامه مطلب »

یادداشتی از محمدرضا تقوی؛

معیار صحت علوم انسانی اسلامی سیره، گفتار و رفتار معصومین(ع) است

ملاک صحت علوم انسانی متداول، هنجار مدار یعنی متوسط عملکرد استفاده کنندگان از برنامه و ملاک صحت علوم انسانی اسلامی، ملاک مدار یعنی سیره، گفتار و رفتار امام معصوم (ع) است.

ادامه مطلب »
<script>