خانه / آرشیو برچسب: مقاله

آرشیو برچسب: مقاله

بخش سوم/ در مقاله ای تأکید شد؛

تأثیر هویت و جنسیت در مصرف گرایی با رهیافت اسلامی/ هویت اسلامی یا اسلام هویتی؟

در نظام مصرف اسلامی، اسلام مصرف را هویت آور نمی داند بلکه با هویت بخشی که در انسانیت و تقوای الهی قرار داده است سعی دارد مانع از ایجاد خلأ هویتی در پیروان خود شود. در رفتار مصرفی نیز اسلام با توجه به تمایزات جنسیتی در احکام و اخلاق مصرف، ...

ادامه مطلب »

بخش دوم/ در مقاله ای مطرح شد؛

ریشه مصرف گرایی در غرب به سکولاریسم و اومانیسم باز می گردد/ چرا زن غربی خود را شبیه مرد می کند؟

همه آنچه در غرب در زمینه مصرف، جنسیت و هویت رخ داده است معلول مبانی کلی و نظری است که ریشه در سکولاریسم و اومانیسم دارد. مبانی ای که ارزش گذاری ها در محدوده مادیات معنا می شوند و هویت و شخصیت افراد با نمای ظاهری آنان مشخص می شود.

ادامه مطلب »

بخش نخست/ در مقاله ای بررسی شد؛

مناسبات هویت و جنسیت با مصرف گرایی در رهیافت غربی/ مُد ساخته انسان است یا انسان ساخته مُد؟

در رهیافت غربی، بحث مصرف مبتنی بر انسان شناسی و هستی شناسی سکولار است. در این رهیافت آنچه اهمیت دارد اصالت دادن به حیات دنیوی و نیازهای مادی انسان است از این رو انسان غربی مفهوم حیات را در مصرف خلاصه می کند و مصرف است که اراده و اختیار ...

ادامه مطلب »
<script>