خانه / آرشیو برچسب: چالش های فرزندآوری

آرشیو برچسب: چالش های فرزندآوری

در نشست علمی «زن و خانواده» مطرح شد؛

تقابل مفهوم زوجیت در تفکر اسلامی با مفهوم جنسیت در تفکر غربی

موضوع جنسیت در آیات قرآن کریم زیاد مورد استفاده قرار نگرفته است، مگر در مورد اسامی و ضمائر زنانه و مردانه. در مقابل این مفهوم ما در قرآن کریم یک مفهوم کلیدی و مهمی به نام زوجیت داریم، این همان تناقض مهم در تفکر اسلامی و تفکر مدرن است.

ادامه مطلب »
<script>